Filip Żurakowski: MYŚLI ROZGRZEWAJĄCE SERCE Tygodnik, nr 3/2020. Genialny „Komunikat Ja”.

Myśl tygodnia: Komunikat Ja to jeden z najlepszych wynalazków psychologów. Powszechne używanie Komunikatu Ja mogłoby zapobiec cichym dniom, życiu w cichej niezgodzie, rozpadowi wielu dobrych małżeństw. Dlaczego więc ludzie nie stosują go? Bo brak im wiedzy o tym, na czym polega destrukcyjne,  niszczące działanie Komunikatu Ty i jak zastąpić dobroczynnym Więcej…

Myśli rozgrzewające serce

Filip Żurakowski MYŚLI ROZGRZEWAJĄCE SERCE Tygodnik, nr 2/2020. Myśl tygodnia: W relacjach z ludźmi naucz się stosować otwieracze i klucze. Klucze do ludzkich serc. Impresje na ten temat Komunikacja między małżonkami, między rodzicami i dziećmi, przełożonymi i podwładnymi, kolegami z pracy jest dobra, jeśli jest otwarta. Wrogiem dobrej komunikacji są Więcej…

Filip Żurakowski MYŚLI ROZGRZEWAJĄCE SERCE Tygodnik, nr 1/2020 Myśl tygodnia: Relacje z innymi to nieustanny wybór pomiędzy dobrymi i złymi uczuciami. Wybieraj świadomie dobre myśli i dobre uczucia. Rozważania i impresje Dobre relacje z innymi – współmałżonkiem, dziećmi, braćmi, siostrami, dalszymi krewnymi, przyjaciółmi– to miłość plus umiejętności interpersonalne. Chodzi o Więcej…