Przemyślenia do Złotej myśli

Najbardziej jestem zafascynowany dwiema autobiografiami: Gandhiego i Wiłkomirskiego. Józef Wiłkomirski jest mieszkańcem mojego miasta, Wałbrzycha. Był założycielem i długoletnim dyrektorem Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Pisząc dwutomową autobiografię zrobił to w sposób mistrzowski. To prawdziwa perełka i źródło wiedzy o życiu.