Przemyślenia do Złotej myśli

Aby te pomysły uchwycić natychmiast, zawsze mam przy łóżku notatnik i pióro. Natychmiast je zapisuję, bo wiem, że za chwilę mogą ulecieć i nie powrócić. Chodzi też o celne sformułowania. Trzeba je uchwycić w locie i zapisać dokładnie w takim brzmieniu, w jakim pojawiły się w tej porannej szczęśliwej chwili.